ข่าว

เสวนาการกุศล “ฟังกันมากขึ้น I Can Hear Your Voice”

เสวนาการกุศล “ฟังกันมากขึ้น I Can Hear Your Voice”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาการกุศล “ฟังกันมากขึ้น I Can Hear Your Voice” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคม โดยผู้ร่วมเสวนา 5 ท่านที่จะมาแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์จริงจากการฟังสู่การพูด ประกอบด้วย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย คุณรัชวิน วงศ์วิริยะ คุณกชกร วรอาคม และ รศ.ดร.น.พ. ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา17.00-20.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนการผ่าตัดโรคหูน้ำหนวกให้ผู้ป่วยชนบทของมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท และกิจกรรมสาธารณกุศลของ สนจ.

สำรองที่นั่งฟรี โดยสแกน QR Code หรือคลิก https://forms.gle/jar9LXA4LLrpb4rm6 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X