ข่าว

“Trash Ranger” ปฏิบัติการเก็บขยะบริเวณรั้วจุฬาฯ

“Trash Ranger” ปฏิบัติการเก็บขยะบริเวณรั้วจุฬาฯ

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เก็บขยะบริเวณรั้วจุฬาฯ ริมถนนพญาไท และซอยจุฬาฯ 12

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นัดหมายหน้าเรือนภะรตราชา เวลา 15.30 น.
ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/DQk86DBQB3RroJhX9
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : CHULA Zero Waste

ติดตามภารกิจการเก็บขยะของ “Trash Ranger” รุ่นแรกได้ที่ https://www.facebook.com/chulazerowaste/posts/2508247422725718

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X