ข่าว

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 74

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 74
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความพร้อมในการจัดงาน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 74 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Make a CHANGE เปลี่ยน ปรับ
ขยับสังคม” เพื่อปลุกกระแสสังคม ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในปีนี้จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามศุภชลาศัย โดยได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS  สยามสแควร์
     นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน ฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
“การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาฯ และธรรมศาสตร์นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของทั้งสองสถาบันจัดขึ้นสืบต่อมายาวนาน โดยนิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผ่านกิจกรรม
การแข่งขันฟุตบอล ขบวนพาเหรด การเชียร์และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ ตลอดมา การแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 74 จึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจุฬาฯ และธรรมศาสตร์
จะได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง โดยแสดงพลังในการเรียกร้องและปรับเปลี่ยนสังคมไทยตามแนวคิด Make a CHANGE ของปีนี้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป”
      นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน ฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า
“แนวคิดหลักในการจัดงานในปีนี้คือ Make a Change เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม”  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัย  แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของ
คนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ อย่างตัวเองก่อน  ความรักสามัคคีที่แน่นแฟ้นระหว่างสองสถาบันจะแปรเปลี่ยนเป็น
พลังสําคัญในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต”
         ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ นักศึกษาธรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าทั้งสองสถาบัน ร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74  บัตรราคา 300 บาท และ
200 บาท ซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ www.thaiticketmajor.com  หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X