ข่าว

เลื่อนการจัดงาน “ฟังกันมากขึ้น I can hear your voice”

เลื่อนการจัดงาน “ฟังกันมากขึ้น I can hear your voice”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเลื่อนการจัดงานทอล์คการกุศล “ฟังกันมากขึ้น I can hear your voice” ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 – 20.20 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ เนื่องจากความห่วงใยผู้ร่วมงานที่อาจได้รับความไม่สะดวก จากการประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่องการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
ทั้งนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จะแจ้งวัน เวลา สถานที่จัดงานครั้งใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Chula Alumni

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X