ข่าว

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Does neonatal imitation exist?”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Does neonatal imitation exist?”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Does neonatal imitation exist?” โดย Prof.Virginia Slaughter, Ph.D. จาก School of Psychology, the University of Queensland, Australia ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้อง 613 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าฟังฟรี รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น ลงชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://qrgo.page.link/dM4y7

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X