ข่าว

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Sophia University

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Sophia University

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ ชั้น 18 อาคารจามจุรี 10  ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Miki Sugimura, Vice President, Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผ่านโครงการ AIMS และความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือภายใต้ SDGs Forum

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X