ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Sophia University

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ ชั้น 18 อาคารจามจุรี 10  ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Miki Sugimura, Vice President, Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผ่านโครงการ AIMS และความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือภายใต้ SDGs Forum

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย