ข่าว

มอบทุนการศึกษาบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

มอบทุนการศึกษาบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  มกราคม 2563 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ และ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 720,000 บาท จากคณะผู้บริหารซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด โดย Mr.So Matsuoka และคุณอนันต์ ลีฬหาทร  มีนิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวน 24 ราย​

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X