ข่าว

จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 (วันปิดรับสมัครสามารถดูได้จากรายละเอียดแนบท้ายของแต่ละหลักสูตร)

ผู้สนใจสามารถค้นหาสาขาวิชา และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.register.gradchula.com/apply/register หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.grad.chula.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ โทร. 0-2218-3501 กด 602 หรือ 0-2218-3502-5

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X