ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 (วันปิดรับสมัครสามารถดูได้จากรายละเอียดแนบท้ายของแต่ละหลักสูตร)

ผู้สนใจสามารถค้นหาสาขาวิชา และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.register.gradchula.com/apply/register หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.grad.chula.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ โทร. 0-2218-3501 กด 602 หรือ 0-2218-3502-5

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย