ข่าว

หอพระไตรปิฎกนานาชาติจัดงาน “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติจัดงาน “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และติปิฎกสิกขาลัย จัดงาน “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก” เนื่องในวันมาฆบูชา และในวาระครบรอบ 72 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา  โดยมี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎกในนานาประเทศ” โดยอาจารย์ แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ พระมหาพจน์ สุวโจ (ลังกากุมาร) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ประธานติปิฎกสิกขาลัย Dr.Trent Walker นักวิจัยทุน Khyentse Foundation ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์  จากนั้นมีการสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนาโดยพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก 9 รูปของโลก  ณ หอประชุมจุฬาฯ

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X