ข่าว

การแสดงดนตรี Art Music Series “CU Clarinet Ensemble”

การแสดงดนตรี Art Music Series “CU Clarinet Ensemble”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรี Art Music Series รายการ “CU Clarinet Ensemble” ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรดสำรองที่นั่งผ่านทาง www.ticketmelon.com/cuorch/cuclarinetfeb212020

ไม่เสียค่าเข้าชม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-0584

รายการแสดง

• A Set for Clarinet by Donald Martino

• Sonata for Two Clarinet by Francis Poulenc

• Ritual of Snakes by Kazunari Ozaki

• Ventus by Rika Ishige

• Scarborough Fair English folk song arr. Hirokazu Fukushima

• Chignon by Satoshi Yagisawa

• Blues from American in Paris by G. Gershwin arr. Michael Mangani

• Billie’s Bounce by Charlie Parker arr. Prapanpong Maneewong

— พักครึ่ง 15 นาที —

• A Town with an Ocean View by Joe Hisaishi arr. Piyapat Mekrungsimun

• Le Tombeau de Couperin by Maurice Ravel arr.Takeo Kimura

• Benjarong by Kitti Kuremanee

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X