ข่าว

DIRU นิเทศ จุฬาฯ เผยผลวิจัย 15 ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ของคนไทย

DIRU นิเทศ จุฬาฯ เผยผลวิจัย 15 ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ของคนไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น M โรงแรมปทุมวัน  ปริ๊นเซส หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชน (Press Briefing) เรื่อง “15 ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์และความรอบรู้ทางดิจิทัลของคนไทย”   โดย รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ DIRU ได้เผยถึงผลวิจัยความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย พบว่าประชาชน 4 ช่วงวัยตั้งแต่อายุ 15 ปีถึง 60 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนถึง 15 เรื่อง จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 2,580 คน  พบว่าความเสี่ยงมากที่สุด 5 อันดับแรกที่คนไทยพบเจอจากการใช้งานสื่อออนไลน์ ได้แก่ เนื้อหาและภาพที่มีความรุนแรง โฆษณาสินค้าที่ไม่รับรองความปลอดภัย เนื้อหาสุขภาพที่ไม่น่าเชื่อถือ ข่าวปลอม เนื้อหาลามกอนาจาร โดยกลุ่มวัยทำงานช่วงต้น 23 – 39 ปีเป็นกลุ่มที่พบเจอความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ และกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดผลการวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-2197

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X