ข่าว

เสวนาเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting”

เสวนาเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting”
           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจแแก่ประชาชนเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting” เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด การควบคุมสติ การสังเกตสิ่งรอบข้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยการปลูกฝังการเอาตัวรอดเบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสียหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเสวนาจำนวน 400 คน
           การเสวนาครั้งนี้ มี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน วิทยากรผู้ร่วมเสวนาได้แก่
รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นพ.พสุรเชษฐ์ สมร ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พ.อ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร แพทย์นิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X