ข่าว

CU Open House 2020 : Find the way, Find the future

CU Open House 2020 : Find the way, Find the future

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ/สำนักวิชา/สถาบัน เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนและผู้สนใจ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับงาน “CU Open House 2020 : Find the way, Find the future” ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดได้ที่
https://openhouse.chula.ac.th/
Facebook: CU Open House
Twitter: CU Open House
Instagram: cuopenhouse

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X