ข่าว

มอบของที่ระลึกให้นักกีฬาที่ทำผลงานให้กับมหาวิทยาลัย

มอบของที่ระลึกให้นักกีฬาที่ทำผลงานให้กับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯและคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาและระดับนานาชาติตลอดทั้งปีการศึกษา 2562  ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้สามารถสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X