ข่าว

มอบของที่ระลึกให้นักกีฬาที่ทำผลงานให้กับมหาวิทยาลัย

มอบของที่ระลึกให้นักกีฬาที่ทำผลงานให้กับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯและคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาและระดับนานาชาติตลอดทั้งปีการศึกษา 2562  ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้สามารถสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X