ข่าว

“A+ Art+Anything” Galleries Night 2020 ที่ CU Art4C

“A+ Art+Anything” Galleries Night 2020 ที่ CU Art4C

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน “Galleries Night 2020” รวมผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมและดนตรีโดยนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 – 24.00 น. ณ CU Art4C สามย่าน ติดถนนพระราม 4 ตรงข้ามโรมแรมแมนดารินใกล้กับสามย่านมิตรทาวน์

พื้นที่ชั้น 1 มีการออกร้านแสดงเครื่องเขียนและเครื่องครัวที่ออกแบบเอง เสื้อผ้า เครื่องประดับทำมือ รวมไปถึงการสัก ชั้น 3 พบกับประสบการณ์แสงและเสียงบำบัด โดยนักบำบัดที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้ผ่อนคลาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-8090-7364 หรือ facebook.com/CUArt4C

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X