ข่าว

การแสดงจุฬาวาทิต ครั้งที่ 214 วงเครื่องสายผสม วัชโรดม

การแสดงจุฬาวาทิต ครั้งที่ 214 วงเครื่องสายผสม วัชโรดม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดการแสดงจุฬาวาทิต ครั้งที่ 214 วงเครื่องสายผสม วัชโรดม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ บทเพลงอันไพเราะที่นำมาบรรเลงด้วยเครื่องสายผสมออร์แกนและขิมในการแสดงครั้งนี้ ได้แก่ โหมโรงเทิด ส.ธ. ถอนสมอ เถา โลมอนงค์ เถา แขกมอญบางช้าง เถา เพลงเต่าเห่ ชุด เย็นย่ำ ทยอยเดี่ยว การแสดงเดี่ยวซอด้วง โดยครูวรยศ ศุขสายชล  และเขมรราชบุรี เถา

 

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X