ข่าว

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ร่วมตอบ “แบบสำรวจบรรยากาศทางสังคมในจุฬาฯ”

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ร่วมตอบ “แบบสำรวจบรรยากาศทางสังคมในจุฬาฯ”

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ทุกชั้นปี  และบุคลากรจุฬาฯ ร่วมตอบแบบสำรวจบรรยากาศทางสังคมในจุฬาฯ ใน “โครงการสำรวจบรรยากาศทางสังคมในด้านความรุนแรง กลั่นแกล้งคุกคาม ความไม่เสมอภาค พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและความสมดุลในชีวิตในนิสิตจุฬาฯและบุคลากรจุฬาฯ”

นิสิตจุฬาฯ สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ QR Code หรือที่
https://www.surveymonkey.com/r/BS6JPZY

บุคลากรจุฬาฯ สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ QR Code หรือที่
https://www.surveymonkey.com/r/BSMYZ6P

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1172

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X