ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย 3 นาที

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย 3 นาที เพื่อคัดเลือกนิสิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีศักยภาพในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นตัวแทนของจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2536


นิสิตที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบคลิปวีดิโอ ความยาว 1 นาที เนื้อหาในคลิปประกอบด้วย การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ และผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่จะส่งเข้าประกวด

สมัครและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/38YYcPx ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวอรพันธ์ จันทร์ใหม่ โทร. 0-2218-3506 หรือที่ E-mail: pr.gradchula@gmail.com

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย