ข่าว

“ฝึกบริหารการเงินส่วนบุคคล” ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

“ฝึกบริหารการเงินส่วนบุคคล” ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเงินตลอดอายุขัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ขอเชิญนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลุ้นรับของรางวัล พร้อม e-certificate จากสมาคมธนาคารไทย ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง https://www.surveygizmo.com/s3/5455082/season-2-the-money-monsters

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5758

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X