ข่าว

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์ส 1 วันสุดฟิต พิชิต CU-TEP

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์ส 1 วันสุดฟิต พิชิต CU-TEP

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “1 วันสุดฟิต พิชิต CU-TEP” โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น เพื่อฝึกทำโจทย์ตามแนวข้อสอบ CU-TEP เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ Listening, Writing & Reading สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันภาษา จุฬาฯ

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 เมษายน 2563
อบรมในวันที่ 25 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาฯ
สมัครได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/asd/index.html (ค่าสมัคร 999 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2218-6017-8
หรือ somjit.k@chula.ac.th
หรือ https://www.facebook.com/CULIChula/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X