ข่าว

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา“เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา“เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิเคราะห์เหตุการณ์การกราดยิงที่เกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา ในแง่มุมทางด้านจิตวิทยา เพื่อหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.นัทธี จิตสว่าง นักอาชญาวิทยา อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รศ. ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม อดีตคณบดีคณะจิตวิทยา ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ นักจิตวิทยาสังคม รองคณบดีคณะจิตวิทยา ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X