ข่าว

สัมมนา “Education ICT Forum 2020”

สัมมนา “Education ICT Forum 2020”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “Reconceptualizing Higher Education To Cope With the Disruptive Economy” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Education ICT Forum 2020 เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดระดับอุดมศึกษาของไทย ยกระดับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ และเป็นเวทีแสดงนวัตธรรม Digital Technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital Life และการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.aprilseries.com/education-ict-forum-2020/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2661-7750 ต่อ 221 – 223

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X