ข่าว

“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา หลักสูตร 6 ปี ระดับปริญญาตรี แพทยศาสตร์ – ระดับปริญญาโท วิศวกรรมชีวเวช

การแถลงช่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Theatre ชั้น 1 อาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X