ข่าว

“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา หลักสูตร 6 ปี ระดับปริญญาตรี แพทยศาสตร์ – ระดับปริญญาโท วิศวกรรมชีวเวช

การแถลงช่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Theatre ชั้น 1 อาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X