ข่าว

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน

ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฎิบัติการลงทุน จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ท่ามกลางความท้าทายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้ในด้านการบริหารเงินและการลงทุนอย่างต่อเนืองได้รับมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของส่วนงาน โดยมี รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X