ข่าว

กฟภ. – จุฬาฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กฟภ. – จุฬาฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อประโยชน์ด้านการสร้างทัศนคติเชิงบวก ความตระหนักรู้ต่อการใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดในฐานะแหล่งพลังงานทดแทนต่อกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ และคุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X