ข่าว

“งด” จัดพิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์ และ พิธีเปิดกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 42

“งด” จัดพิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์  และ พิธีเปิดกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 42

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอ “งด” จัดพิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ยังคงดำเนินไปตามกำหนดการเดิม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chula.ac.th หรือ http://www.cusc.chula.ac.th

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X