ข่าว

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการเสวนา เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  ขอเชิญฟังการเสวนา เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
ขอเชิญฟังการเสวนา
เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ

“วิเคราะห์คดี
ยุบพรรคอนาคตใหม่”

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าฟัง
ได้ที่ https://qrgo.page.link/UBF4M

**เปิดการเสวนา
ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

** วิทยากรร่วมเสวนา
รศ. ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
คณะนิติศาสตร์ มธ.

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์
ผู้จัดการ iLaw

** ผู้ดำเนินรายการ
ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X