ข่าว

โครงการจัดสร้าง “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย”

โครงการจัดสร้าง “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย”

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดสร้างพระพุทธรูปประจำคณะ ในโอกาสวาระครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  เพื่อระดมรายได้เข้ากองทุน 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สําหรับใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งเพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลทั่วไป โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย” อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ประทานชัยชนะอันประเสริฐทุกประการ”

“พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย”เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ลักษณะทำห้อยพระหัตถ์เบื้องขวา หันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นเครื่องหมาย แต่ส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทำท่านั่งขัดสมาธิอย่างปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีการออกแบบให้งดงามวิจิตร เอกลักษณ์คือจีวรลายดอกที่อ่อนช้อย พร้อมซุ้มเรือนแก้วที่สวยงาม มีความร่วมสมัย ออกแบบโดยหม่อมหลวงจักรพล รัชนี ผู้เคยออกแบบและปั้นพระพุทธรูปให้สถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ

ขนาดและจำนวนจัดสร้าง แบ่งเป็น

  1. ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว (มีซุ้ม) ตามสั่งจอง
  2. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ชุบทองคําแท้ หนา 1 ไมครอน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ จัดสร้าง 9 องค์
  3. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สี สีละ 33 องค์ (สีนํ้าผึ้ง สีฟ้า และสีเงิน) รวม 99 องค์
  4. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ไม่มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สี สีละ 59 องค์ (สีนํ้าผึ้ง สีฟ้า และสีเงิน) รวม 177 องค์
  5. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ชุบทองคําแท้ หนา 1 ไมครอน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ จัดสร้าง 19 องค์
  6. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สี สีละ 33 องค์ (สีนํ้าผึ้ง สีฟ้า และสีเงิน) รวม 99 องค์
  7. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (ไม่มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สี สีละ 111 องค์ (สีนํ้าผึ้ง สีฟ้า และสีเงิน) รวม 333 องค์

ผู้สนใจติดต่อขอบูชาหรือได้ที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชมชน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-8428 หรือที่ Facebook group กลุ่มผู้สนใจการจัดสร้างพระพุทธสรรพพิพิธพรชัย  Line @CURX100  Website: http://pharm.chula.ac.th/curx100  เปิดจองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X