ข่าว

โครงการ “100 ปีจุฬาลงกรณ์ต่อกรโรคตับและโรคหัวใจ”

โครงการ “100 ปีจุฬาลงกรณ์ต่อกรโรคตับและโรคหัวใจ”

โครงการให้บริการตรวจตับด้วยเครื่องไฟโบร-สแกนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 ณ ฝ่ายธนาคารเลือด ชั้น 3B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยครับ

ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปและมีผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยท่านสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มตาม link ที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตับครับ

*** Link URLs สำหรับลงทะเบียน: https://forms.gle/ReoTNbzHtpwHovB8A
*** Link URLs วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ : http://bit.ly/2m3bGGR
*** Consent Form สำหรับโครงการ 100 ปีจุฬาลงกรณ์ ฯ ครับ : http://bit.ly/consentcu100
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
Line ID: cutelehealth
หมายเหตุ : หากท่านมีผลตรวจสุขภาพประจำปีล่าสุด ขอความกรุณาทำสำเนา 1 ฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการแปลผลการตรวจครับ

สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว หากต้องการตรวจซ้ำ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดหมายได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำทาง Line id : cutelehealth หรือ โทรสอบถามได้ที่ 063-4124354 ครับ (ในเวลาราชการ)

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X