ข่าวสารจุฬาฯ

แพทย์ จุฬาฯ แนะนำ “การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่าตระหนก เรียนรู้และปองกันโคโรนาไวรัส 2019” ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

จากการเสวนาในครั้งนี้ อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา จึงได้สรุปความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเอกสารฉบับนี้จะประกอบด้วยเรื่อง…

  • รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • วิธีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • คำแนะนำสำหรับการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่)
  • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันและการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • สรุปคำแนะนำ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ (ฉบับเต็ม) “การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ได้ที่นี่

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย