ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Mastering Online Sales Strategy” รุ่นที่ 5

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Mastering Online Sales Strategy” รุ่นที่ 5 เรียนรู้กลยุทธ์ดิจิทัล เพื่อพิชิตใจลูกค้ายุค 4.0 กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนักโฆษณามืออาชีพ พร้อม Workshop ฝึกปฏิบัติจริง และความรู้เรื่องภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่จำเป็นต้องรู้

อบรมระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 (3 วัน/สัปดาห์)
ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2FKJzTu
สมัครออนไลน์ได้ที่ >> http://bit.ly/36PDReT (รับจำกัดจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2559-3638 และ 08-9893-7286 รับจำนวนจำกัด

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย