ข่าว

สัมมนาทางไกล “GDLN Global Knowledge Sharing on the Impact and Responses to the Coronavirus (COVID-19)”

สัมมนาทางไกล “GDLN Global Knowledge Sharing on the Impact and Responses to the Coronavirus (COVID-19)”

สำนักงานวิทยทรัพยากร โดยศูนย์การเรียนรู้ทางไกลในเครือข่ายการเรียนรู้ทั่วโลก (Chulalongkorn University-Global Development Learning Network : CU-GDLN) ร่วมกับ สถาบัน KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี จัดการสัมมนาทางไกล หัวข้อ GDLN Global Knowledge Sharing on the Impact and Responses to the Coronavirus (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทาง YouTube Live Stream ระหว่างเวลา 11.30 -13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่าน http://bitly.kr/S8Te36pv เท่านั้นจะได้รับลิงค์ YouTube Live Stream เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ 0-2218-1946 อีเมล siriporn.k@car.chula.ac.th หรือติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/CUGDLN/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X