ข่าว

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ทำหน้ากากอนามัยผ้า สร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ทำหน้ากากอนามัยผ้า สร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ร่วมกิจกรรม workshop ทำหน้ากากอนามัยผ้าใน โครงการสร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ ซึ่งสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  และองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ ศาลาพระเกี้ยว โดยมี อ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม  หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าดังกล่าวออกแบบโดย ผศ.ดร.ดุจหทัย วงศ์กะพันธุ์ หัวหน้าภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสามวันเป็นจำนวนมาก

อ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ได้ฝึกทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยจากไวรัส COVID–19 รวมทั้งไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นในที่สาธารณะ และสามารถนำหน้ากากผ้ามาใช้ซ้ำได้ สอนโดยคณาจารย์ทางด้านการออกแบบแฟชั่นและงานศิลปะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ การฝึกทำหน้ากากอนามัยครั้งนี้จัดวันละ 4 รอบ ผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากจะลงมือทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองที่ศาลาพระเกี้ยวแล้ว ยังสามารถกลับไปฝึกทำต่อที่บ้านได้ หน้ากากผ้าดังกล่าวมี 3 ชั้น เย็บด้วยมือ โดยใช้ผ้าคอตตอน 100% สามารถสอดฟิลเตอร์ได้ ชั้นที่กรองอากาศเป็นผ้าฟิลาเจนที่มีใยพิเศษป้องกันแบคทีเรีย ทั้งนี้จะมีการเผยแพร่คลิปวีดิโอการจัดทำหน้ากากอนามัยทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชมและนำไปเผยแพร่ต่อไป

อณัญญาภรณ์ พูลศิลป์ นิสิตปี 1 คณะอักษรศาสตร์ เผยว่า ทราบข่าวโครงการนี้จาก Facebook ปกติใช้หน้ากากอนามัยแบบวันต่อวัน ซึ่งหาซื้อยากและราคาแพง การทำหน้ากากผ้าในครั้งนี้ไม่ยากเกินไป หน้ากากผ้าที่ทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในยามที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยเช่นนี้ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ด้วย

วุฒิชัย ศิริรางกูล นิสิตปี 1 คณะครุศาสตร์ กล่าวถึงเหตุผลที่เข้าร่วมในโครงการนี้เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกวันนี้ไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ จึงอยากหัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน รู้สึกดีใจที่ทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองได้ โครงการนี้มีประโยชน์มากต่อนิสิตและทุกๆ คนในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

วัชรี บุญทองงาม เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  ทราบข่าวกิจกรรมนี้จากทาง Line ที่เพื่อนส่งมาให้ สนใจอยากทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยกำลังขาดแคลน แถมราคาแพงเป็นเท่าตัว นอกจากนี้ยังสามารถนำหน้ากากผ้าจากฝีมือตนเองกลับมาใช้ได้อีก

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการทำหน้ากากอนามัยได้ที่ https://bit.ly/2IJJ4up

แพทเทิร์น และวิธีเย็บหน้ากาก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :  สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X