ข่าวสารจุฬาฯ

แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการในด้านต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงปรับแนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ให้ครอบคลุมทั้งกรณีที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และกรณีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 จากพื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศไทย
แนวทางตรวจคัดกรองจะแบ่งเป็น 3 โซน
ตามระดับความเสี่ยงจากประวัติและอาการต่างๆดังนี้

1.โซนแดง – ผู้ป่วยเสี่ยงสูง
ประวัติในช่วง 14 วันก่อนป่วย เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด
หรือประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

2.โซนเหลือง – ผู้ป่วยเสี่ยงปานกลาง
ประวัติในช่วง 14 วันก่อนป่วย ไม่ได้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด แต่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง

3.โซนเขียว – ผู้ป่วยเสี่ยงเล็กน้อย และผู้ป่วยอื่นๆ
ประวัติในช่วง 14 วันก่อนป่วย ไม่ได้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด ไม่ได้อยู่ใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯที่มีอาการเจ็บป่วย ทั้งกรณีที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย และกรณีไม่มีอาการทางกาย แต่กังวลใจว่าจะติดเชื้อ COVID-19 จากสาเหตุต่างๆ สามารถทำนัดตรวจประเมินความเสี่ยง หรือขอคำปรึกษาในการปฎิบัติตัวช่วสถานการณ์ COVID-19

โทรสายด่วน COVID-19 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
เบอร์มือถือ 080-441-9041 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
หรือ 0-2218-0568 (เวลา 08.00 -17.00 น.)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
http://www.cuhc.chula.ac.th/th/archives/2368

Facebook : https://www.facebook.com/270908510278119/posts/516065665762401/?d=n

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย