ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าเชื้อโรค COVID-19 ได้ระบาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ทำให้บุคคลอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคดังกล่าวได้โดยง่าย มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเห็นสมควรออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอาจดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

(๑) ปรับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาทำงานของบุคลากรได้ตามที่เห็นสมควร

(๒) มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติโดยไม่จำต้องเดินทางมา ณ สถานที่ทำงาน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตหรือประชาชนเสียหาย

ข้อ ๒ กรณีที่บุคลากรมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเพื่อพิจารณาให้หยุดมาปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๔ วันนับแต่วันที่ทราบภาวะเสี่ยงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา แล้วให้ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.cuhc.chula.ac.th/th/archives/2368) หรือโทรสายด่วนที่หมายเลข ๐๘๐-๔๔๑-๙๐๔๑ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) หรือหมายเลข ๐-๒๒๑๘-๐๕๖๘ (วันและเวลาทำการ)

ข้อ ๓ กรณีที่บุคลากรได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้หยุดมาปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมอบหมายงานให้บุคลากรนั้นปฏิบัติระหว่างที่หยุดนั้นก็ได้

ข้อ ๔ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมีอำนาจสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานก็ได้

ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า