ข่าวสารจุฬาฯ

“Do not panic” ประธานทีม Chula COVID-19 เตือนประชาคม

นับแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ออกประกาศห้ามนิสิตและบุคลากรเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนวางแนวทางเฝ้าระวังอย่างชัดเจน

เบื้องหลังสำคัญหนึ่งในการออกและดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมต่างๆเหล่านี้ คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้นอกจากจะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านแผนและยุทธศาสตร์แล้วยังมีดีกรีเป็นถึงศาสตราจารย์โรคติดเชื้อและระบาดวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

ล่าสุด ท่านได้รับมอบหมายจากอฺธิการบดีให้เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจุฬาฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา

จากการพบกรณีการติดเชื้อแรกในประชาคมจุฬาฯเมื่อวันที่ 15 มีนาคมก่อให้เกิดกระแสตระหนกกันไปกว้างขวางในประชาคมจุฬาฯ แม้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้การเรียนการสอนทำบนแพลทฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดและให้บุคลากรสามารถทำงานจากบ้านได้ เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ตาม

ต่อกรณีดังกล่าว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุลได้แสดงทัศนะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ทุกคนต้องมีสติและขอให้มั่นใจในมาตรการของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้

“ขออนุญาตเตือนพวกเราว่า Do not panic เพราะการตื่นตระหนกมีแต่จะทำให้เราขาดสติ สับสน และไม่สามารถตอบสนองกับภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุฬาฯ เราให้ความสำคัญกับชีวิตและความปลอดภัยของคณาจารย์ นิสิต บุคลากรจุฬาฯทุกคนสูงสุด เราไม่อยากให้มีประชาคมจุฬาฯติดเชื้อแม้แต่คนเดียว

แต่จากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์มองว่าคงไม่สามารถป้องกันได้ทุกคน แต่ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับทุกส่วนงานและประชาคมก็ต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด (ดูแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯกรณีของการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation)

“ตั้งแต่เราทราบว่ามีบุคลากรของเราติดเชื้อ เราก็ดำเนินการตามรีบดำเนินการติดตามหาผู้สัมผัสอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมให้มากที่สุด พร้อมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสทันที จากการตรวจหาเชื้อที่ศูนย์บริการสุขภาพของจุฬาฯ ยังไม่พบว่ามีกรณีติดเชื้อเพิ่มจนถึงตอนนี้ครับ”  

“โดยธรรมชาติ COVID-19 ส่วนใหญ่จะติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย (ไม่เกิน 1-2 เมตร) และการสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยมาไม่นาน โดยไม่ระมัดระวังเท่านั้น ดังนั้น ถ้าประชาคมจุฬาฯ ดูแลสุขอนามัยตัวเองอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันที่มหาวิทยาลัยกำหนด โอกาสที่จะติดเชื้อเป็นไปได้ น้อยมากครับ” ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ(COVID-19) ของจุฬาฯกล่าวทิ้งท้าย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย