ข่าวสารจุฬาฯ

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2563

หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจการเรียนรู้ทางด้านการจัดการทางวัฒนธรรม ได้แก่

– การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
– การบริหารจัดการการแสดง
– การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 นี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ http://www.macm.grad.chula.ac.th/th/how-to-apply/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3215
หรืออีเมล macmthai@hotmail.com

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย