ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์” ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ เป็น “หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของประเทศไทยและระดับแนวหน้าของโลก” ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครบครัน โดยมีเป้าหมายในการตรวจวัดมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ ดิน อากาศ และของเสียอันตราย ทั้งที่ปรากฏในมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏแต่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.eng.chula.ac.th/th/26618

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย