ข่าว

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์” ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ เป็น “หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของประเทศไทยและระดับแนวหน้าของโลก” ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครบครัน โดยมีเป้าหมายในการตรวจวัดมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ ดิน อากาศ และของเสียอันตราย ทั้งที่ปรากฏในมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏแต่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.eng.chula.ac.th/th/26618

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X