ข่าว

การให้บริการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2563

การให้บริการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2563

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ แจ้งกำหนดการการให้บริการ ของศูนย์กีฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

– วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

– ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ปิดให้บริการ ตามมติ ครม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2874-77

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X