ข่าว

กำหนดเปิด – ปิดประตูจุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ

กำหนดเปิด – ปิดประตูจุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ

ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยกำหนดเวลาเปิด – ปิดประตู    จุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ ดังนี้

ประตูจุฬาฯ

– วันจันทร์ – ศุกร์  ประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูจะเปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. / ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จะเปิดเฉพาะประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และประตูธรรมสถาน เพื่อคัดกรองรถยนต์เข้ามหาวิทยาลัย โดยอนุญาตเฉพาะรถยนต์ที่มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย และผู้ที่แสดงบัตรบุคลากร สามารถเข้าภายในพื้นที่ได้

– วันเสาร์ และอาทิตย์ จะเปิดเฉพาะประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ ประตูธรรมสถาน เพื่อคัดกรองรถยนต์เข้ามหาวิทยาลัย โดยอนุญาตเฉพาะรถยนต์ที่มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย และผู้ที่แสดงบัตรบุคลากร สามารถเข้าภายในพื้นที่ได้

อาคารจอดรถ

– อาคารจอดรถทุกอาคาร เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ทุกวัน

– อาคารจอดรถ 1 เข้าได้ทางประตูซอยจุฬาลงกรณ์ 42

– อาคารจอดรถ 2 (ติดอาคารมหาจักรีสิรินธร) เข้าได้ทางประตูถนนอังรีดูนังต์

– อาคารจอดรถ 3 เข้าทางประตูคณะรัฐศาสตร์

– อาคารจอดรถ 4 เข้าทางประตูซอยจุฬาลงกรณ์ 12

รถของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ขอให้แจ้งรายละเอียดที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ  เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไป

ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่โทร. 0-2218-0000

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X