ข่าว

สำนักข่าว AFP สัมภาษณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

สำนักข่าว AFP สัมภาษณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ตึกโคลัมโบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว AFP สัมภาษณ์ ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าศูนย์ Regional Center of Robotics Technology ซึ่งพัฒนาหุ่นยนต์ Telemedicine Robots ช่วยประเมิน ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19  ซึ่งมีความจำเป็นในปัจจุบันเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ลดการสัมผัสกับผู้ป่วย

ทั้งนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X