ข่าว

โครงการ “การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรจุฬาฯ” ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

โครงการ “การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรจุฬาฯ” ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการการปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่คณาจารย์ บุคลากรของจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีรูปแบบการให้บริการทางโทรศัพท์ และผ่านช่องทาง Skype โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00- 17.00 น.

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสามารถติตต่อนัดหมายขอรับบริการได้ที่โทร.062-454-8095หรือทาง Lind ID : chulacare  และทาง E-mail: contactchulacare@gmail.com 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X