ข่าว

ทรัพย์สินจุฬาฯ จัด “รถบัสให้บริการในช่วงวิกฤติ COVID-19”

ทรัพย์สินจุฬาฯ จัด “รถบัสให้บริการในช่วงวิกฤติ COVID-19”

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) จัดรถบัสให้บริการชั่วคราวสำหรับคณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19

เส้นทางระหว่าง BTS สยาม – จามจุรีสแควร์

ให้บริการระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. และ 16.00 – 19.00 น.

(หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

Bus Stop

ช่วงเช้า

  • BTS สยาม
  • โอสถศาลา
  • จามจุรีสแควร์
  • ป้ายรถเมล์สยามสแควร์ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์

ช่วงเย็น

  • BTS สยาม
  • Stadium One
  • จามจุรีสแควร์
  • ป้ายรถเมล์สยามสแควร์ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X