ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วม “บริจาคหน้ากาก N95” ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม “บริจาคหน้ากาก N95” สำหรับใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์    ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19

สามารถบริจาคได้ที่ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2256-4979 และ 0-2256-4497

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย