ข่าว

เชิญร่วม “บริจาคหน้ากาก N95” ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19

เชิญร่วม “บริจาคหน้ากาก N95” ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม “บริจาคหน้ากาก N95” สำหรับใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์    ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19

สามารถบริจาคได้ที่ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2256-4979 และ 0-2256-4497

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X