ข่าวสารจุฬาฯ

รวมหน่วยงานจุฬาฯ ที่ “ปิดให้บริการ – ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ” เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ หน่วยงานในจุฬาฯ มีการปิดให้บริการ -ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

สำนักงานวิทยทรัพยากร

 • ปิดบริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

หนังสือที่มีกำหนดคืนระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ผู้รับบริการสามารถนำหนังสือมาคืนได้ ณ เคาน์เตอร์บริการ หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ (เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากรและสาขาจามจุรี 10 เท่านั้น)

กรณีที่หนังสือมีกำหนดส่งคืนก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2563 จะคิดค่าปรับตามจริงนับถัดจากวันกำหนดส่งคืนจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.car.chula.ac.th

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์

 • ปรับวันและเวลาการให้บริการทางทันตกรรม
  – เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  (รับเฉพาะกรณีภาวะฉุกเฉิน และ ภาวะเร่งด่วน)
  – หยุดให้บริการ วันเสาร์ และอาทิตย์
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า ให้บริการฉุกเฉินนอกเวลา

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ และ งดให้บริการคลินิกนอกเวลา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 • คลินิกในเวลาราชการ (ทุกแผนก) เปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 15.00 น.
 • คลินิกนอกเวลาราชการ งดให้บริการ
 • หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แผนกที่เวชระเบียน โทร. 0-2218-9715 ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร.   0-2218-9752

โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ 

 • เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2218-8428 ในเวลาทำการและติดต่อผ่านทาง Facebook : Osotsala

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ

 • ปิดสำนักงาน 

สามารถติดต่องานหรือส่งเอกสารได้ทาง
– e-mail : info@cuip.chula.ac.th หรือติดต่อทาง
– โทรศัพท์สอบถามข้อมูล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 08-6532-7798 (ปรีดา) , ฝ่ายสิทธิบัตร 08-9649-0473 (มงคล) , ฝ่ายธุรการ 09-2595-6419 (ภณวรรณา) , เลขานุการผู้บริหาร 08-5194-9491 (วรสา) และบัญชี/การเงิน 08-9996-8886 (ปริญญา)

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

 • ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

 • ปิดให้บริการ
  (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะตรวจ COVID-19 และฉุกเฉิน)

ติดต่อสอบถาม สายด่วนโควิด-19 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
โทร. 080-441-9041 (เวลา 08.00-22.00 น.)
หรือ โทร. 0-2218-0568  (เวลา 08.00 -17.00 น.)
เว็บไซต์ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ : http://www.cuhc.chula.ac.th/th/archives/2368

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

 • คลินิกกายภาพบำบัด
  เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. คลินิกนอกเวลา  เปิดเวลา 16.00 – 18.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-1100
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์
  เปิดวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
 • คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  เปิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-1102

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

 • ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

สนามเทพหัสดิน

 • ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

 • งดให้บริการชั่วคราวในส่วนต่างๆ ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน (PMCU)

 • ขยายวันปิดสำนักงานชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • ปรับเวลาการบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
  – วันจันทร์ –ศุกร์ เปลี่ยนเป็นเวลา 15.00 – 18..00 น.
  – วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการตามปกติ เวลา 08.30 – 12.00 น.

  บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 และจะปิดให้บริการชั่วคราว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯทุกสาขาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ปิดให้บริการชั่วคราว
  25 มีนาคม – 12 เมษายน 2563
  สามารถสั่งหนังสือได้ที่ Chulabook.com

ศูนย์​บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

 • ปิดที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่​ 25​ มีนาคม​ – 30 เมษายน​ 2563

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารโครงการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวันและเวลาทำการปกติ หรือทางโทรศัพท์ 09-7941-0070, 08​-0812-3946 Email: unisearch​@chula.ac.th

ศูนย์กฎหมายและนิติการ

 • ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

การจัดส่งเอกสารลับขอให้ส่งที่ ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายและนิติการ โดยตรงผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ Email : syingluk@chula.ac.th

สำนักงานการทะเบียน

 • ปิดบริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

หากต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สามารถขอผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/requestdocuments.html

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

 • ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

 • ปรับเปลี่ยน วัน เวลา การให้บริการดังนี้

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า