ข่าวสารจุฬาฯ

“CU-RoboCovid” โครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid จัดโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​ (CU-RoboCovid) เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งด้านการลดความเสี่ยงติดเชื้อ การแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแพทย์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำความช่วยเหลือ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์ส่งของ (Delivery Robot) หุ่นยนต์สื่อสารทางไกล (Telepresent Robot) และหุ่นยนต์เครื่องช่วยหายใจ

ติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @curobocovid หรือ Facebook : CU-RoboCovid https://bit.ly/2UIgcsb และในช่องทาง Inbox ของเพจ m.me/110676287241842

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย