ข่าวสารจุฬาฯ

บริการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป* ด้วย Chula COVID-19 Strip Test ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 – 15.00 น. *รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบนวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แบบรวดเร็ว (Chula  Covid-19 Strip Test) สำหรับบุคลากรจุฬาฯและบุคคลทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00  น. ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

สำหรับบุคคลทั่วไปที่คาดว่าตนเป็นผู้มีความเสี่ยง จะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เท่านั้น โดยผู้ที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าจะไม่สามารถเข้ามาขอรับบริการได้ ทั้งนี้ ในระยะแรกสามารถให้บริการได้ กลุ่มละ 50 คนต่อวัน

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจด้วย Chula COVID-19 Strip Test สำหรับบุคคลทั่วไป

  1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่าน Application ที่ http://covid19.thaitechstartup.org/ เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
  2. หากได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีความเสี่ยงมากหรือปานกลาง จะได้รับการแจ้งนัดหมายให้มารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  3. จะมีการจัดลำดับการให้บริการและวิธีเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพฯ อย่างปลอดภัยตามมาตรการ Social Distancing รวมทั้งมีระบบรองรับในการให้คำปรึกษา
  4. ในกรณีที่มีผลการตรวจเลือดเป็น Positive (ติดเชื้อ) ก็จะมีช่องทางที่รวดเร็วในการส่งไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน COVID-19 ศูนย์บริการสุขภาพ แห่งจุฬาฯ โทร. 080-441-9041 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ 0-2218-0568 (เวลา 08.00 -17.00 น.)

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย