ข่าวสารจุฬาฯ

CU-RoboCovid ส่งมอบหุ่นยนต์ขนส่ง และสื่อสารทางไกลให้โรงพยาบาล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ทีม CU-RoboCovid ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid
ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ขนส่ง และสื่อสารทางไกลที่มีชื่อว่า “น้องปิ่นโต” ให้กับแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 9 ตัว เพื่อนำไปใช้งานเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
“น้องปิ่นโต”ได้รับการทดลองโดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงในโรงพยาบาลกว่า 10 แห่ง เพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานมากที่สุด หุ่นยนต์นี้จะทำหน้าที่ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์แก่คนไข้ โดยการใช้รถเข็นควบคุมทางไกล ลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และยังสามารถคอยสอดส่องคนไข้อย่างใกล้ชิด ช่วยในการสื่อสารระยะไกล
ผ่านหน้าจอที่ติดอยู่ ณ รถเข็น
ทั้งนี้ทีมงานที่พัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวกำลังดำเนินการจัดทำหุ่นยนต์เพิ่มเติมเพื่อจัดส่งตามโรงพยาบาลที่แจ้งความจำนงขอหุ่นยนต์ต่อไป สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ LINE: @curobocovid หรือทางข้อความใน Facebook : Cu-RoboCovid

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย