ข่าว

เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19

เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายในการผลิตหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ที่สามารถใช้ได้จริงในโรงพยาบาล เหมาะกับการใช้งานภาคสนาม และสามารถผลิตได้จำนวนมาก อาทิ หุ่นยนต์ส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย ระบบสื่อสารตรวจดูแลผู้ป่วยระยะไกล เครื่องช่วยหายใจและอื่นๆ โดยจะมอบหุ่นยนต์และอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่แสดงความจำนงต้องการใช้งานต่อไป

            ทั้งนี้ ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า ร่วมบริจาคโดยการจ่ายเช็คหรือโอนเข้าบัญชีผ่านธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ โทร. 08-1844- 9056  อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง โทร 09-7052-1059

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X