ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์แพทย์จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสเรื่อง “เครื่องตรวจ COVID -19 อัตโนมัติ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ อาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และอาคารภูมิสิริ    มังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เรื่อง “เครื่องตรวจ COVID -19 อัตโนมัติเครื่องแรกในประเทศไทย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ซึ่งเป็นเครื่องที่ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID -19 ด้วยระบบอัตโนมัติ มีความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ต้องใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และสามารถยืนยันผลการติดเชื้อได้ถึง 99 % ปัจจุบันได้เปิดให้บริการตรวจเชื้อ COVID -19 แก่ประชาชนแล้ว

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย